Behöver du flytthjälp i Göteborg?

Ring 031 - 80 00 80
Meny

Bohagsflytt / Privatflytt

Vi vet att flytten innebär stora förändringar i ditt liv. Vi på Cityflytt.se är väldigt glada att vi kan hjälpa dig med att göra starten i din nya bostad till en positiv upplevelse redan från början.

Dags att flytta? Lugn, vi hjälper dig.

För att inte tala om hur roligt vi tycker det är att lyfta och bära – varje flytt är ju som ett gratis träningspass! Vår personal är just vältränade och med ett glatt humör flyttar vi effektivt men varsamt. Vi på Cityflytt.se tar alltid hänsyn till din situation – och ingen flytt är en annan lik.

Du kanske vill flytta något speciellt och extra ömtåligt? Omtanke och respekt gör flytten så smidig som möjligt och starten i din nya bostad till en positiv upplevelse redan från dag ett. För oss är det även ett stort förtroende att få omhänderta såväl värdefulla möbler som saker med stora affektionsvärden.

Givna rutiner

Vi tömmer alltid en bostad enligt ett rutinerat tillvägagångssätt.
Bland annat:

1. Möbler lastas och lossas i en bestämd ordning och hamnar på rätt plats i den nya bostaden omedelbart.
2. Sist lastas flyttkartonger och övriga mindre föremål.
3. Vi arbetar med ett enkelt och väl fungerande märkningssystem – vilket underlättar vid uppackningen.
Vi transporterar din bostad med servade flyttfordon med extra fjädring. Vår personal följer trafikregler och rutiner till punkt och pricka. Allt detta bidrar till att skapa ordning och reda och till en effektiv och säker hantering.

Hem